09156548158

لیست جاذبه ها

لیست کامل جاذبه های ایران زیبا و بزرگ

خانه تاریخی عامری ها

    خانه تاریخی عامری ها،بنایی که بیش از دویست سال قدمت دارد و مربوط به دوره ی زندیه است .ده هزار متر مربع زیرزمین ودوازده هزار متر زیربنا دارد.  این خانه تنها خانه ای در کاشان است که حمام و مخفی گاه دارد.کریاس (پیش ورودی) جایی که حیاط را به هم وصل می کند دیده می شود.پیش از ورودی هشتی دارد ، که امروزه کاربرد لابی را داشته وتزییات وگج بری مزیین بخش این بنا شده است.  بالای پشت بام و زیر زم

  • آدرس

    خیابان علوی کاشان
  • تلفن تماس;